Ksenia Afanasyeva (Ксения Афанасьева)

Born September 13, 1991
From Tula, Tul'skaya oblast' & Khimki, Moscovskaya oblast
Level: Honored Master of Sport
Coaches: M.V. Nazarova, N.S. Nabokova, S.O. Gaiderov, Ksenia Semenova, I.V. Veprintseva, O. Yu. Veprintseva

Russian Gymnastics Federation Information Page

Videos after the jump!

2015
2015 World Championships FX QF
2015 World Championships FX PT
2015 World Championships BB PT
2015 World Championships BB PT
2015 World Championships FX Training
2015 European Championships FX QF
2015 European Championships VT 2 QF

2014

2014 Voronin Memorial FX QF
2014 DTB Cup FX TF
2014 DTB Cup FX QF
2014 DTB Cup BB QF
2014 Russian Championships FX QF

2013

2013 Gala FX
2013 Gala BB
2013 Universiade FX EF
2013 Universiade VT EF
2013 Universiade FX AA
2013 Universiade BB AA
2013 Universiade UB AA
2013 Universiade FX TF
2013 Universiade VT TF
2013 European Championships FX EF
2013 European Championships FX QF
2013 European Championships BB QF
2013 European Championships UB QF
2013 European Championships VT QF
2013 Russian Championships BB EF
2013 Russian Championships FX TF
2013 Russian Championships BB TF
2013 Russian Championships VT TF
2013 Russian Championships FX AA/QF
2013 Russian Championships UB AA/QF
2013 World Cup (La Roche sur Yon) FX EF
2013 World Cup (La Roche sur Yon) BB EF
2013 World Cup (La Roche sur Yon) FX QF
2013 World Cup (La Roche sur Yon) BB QF

2012


2012 Russian Championships UB Exhibition
2012 Russian Championships FX EF
2012 Russian Championships BB EF

2012 Russian Championships FX TF
2012 Russian Championships BB TF
2012 Russian Championships VT TF
2012 Russian Championships FX AA/QF
2012 Russian Championships BB AA/QF
2012 Russian Championships UB AA/QF
2012 Spring Moscow Championships FX AA
2012 Spring Moscow Championships FX Warmup
2012 Spring Moscow Championships VT AA


2011

2011 Mexican Open Gala FX
2011 Mexican Open FX AA
2011 Mexican Open BB AA
2011 Mexican Open UB AA
2011 Mexican Open VT AA
2011 World Championships FX EF
2011 World Championships FX AA
2011 World Championships BB AA
2011 World Championships UB AA
2011 World Championships VT AA
2011 World Championships FX TF
2011 World Championships VT TF
2011 World Championships FX QF
2011 World Championships BB QF
2011 World Championships UB QF
2011 World Championships VT QF
2011 World Championships FX PT
2011 World Championships BB PT
2011 World Championships UB PT
2011 World Championships VT PT
2011 World Championships VT PT
2011 World Championships VT PT
2011 World Championships VT PT
2011 Russian Cup FX
2011 Russian Cup BB
2011 Russian Cup UB
2011 Russian Cup VT
2011 Moscow World Cup FX EF
2011 Moscow World Cup BB EF
2011 Moscow World Cup FX QF
2011 Moscow World Cup BB QF2010

2010 Massilia FX EF
2010 Massilia BB EF
2010 Massilia UB EF
2010 World Championships FX EF
2010 World Championships FX TF
2010 World Championships FX QF
2010 World Championships BB QF
2010 World Championships UB QF
2010 World Championships VT QF
2010 World Championships FX PT

2010 Training (Round Lake) FX
2010 NED vs RUS vs ESP vs SWE FX
2010 NED vs RUS vs ESP vs SWE BB
2010 NED vs RUS vs ESP vs SWE UB
2010 NED vs RUS vs ESP vs SWE VT

2010 Japan Cup FX AA
2010 Japan Cup BB AA
2010 Japan Cup FX TF
2010 Pacific Rim Championships FX EF
2010 Pacific Rim Championships BB EF
2010 Pacific Rim Championships UB EF
2010 Pacific Rim Championships UB TF
2010 Stella Zakharova Cup FX (second half)
2010 Stella Zakharova BB
2010 Stella Zakharova Cup UB
2010 Russian Championships BB EF2009

2009 Russian Cup FX EF
2009 Russian Cup BB EF
2009 Russian Cup UB EF
2009 European Championships UB EF
2009 European Championships FX AA
2009 European Championships BB AA
2009 European Championships UB AA
2009 European Championships VT AA
2009 European Championships FX QF
2009 European Championships BB QF
2009 European Championships UB QF

2009 Russian Championships FX AA
2009 Russian Championships BB AA

2008

2008 Swiss Cup FX
2008 Swiss Cup BB
2008 Swiss Cup BB
2008 Arthur Gander Memorial FX
2008 Olympics BB EF
2008 Olympics FX TF
2008 Olympics UB TF
2008 Olympics FX QF
2008 Olympics BB QF

2008 Olympics UB QF
2008 Olympics VT QF
2008 Russian Championships FX EF
2008 Russian Championships BB EF
2008 Russian Championships UB EF
2008 Russian Championships VT EF
2008 Russian Championships VT EF
2008 Dutch Open FX EF
2008 Dutch Open BB EF
2008 Dutch Open AA
2008 Tianjin World Cup BB EF
2008 Tianjin World Cup UB EF
2008 Moscow World Cup FX EF
2008 Moscow World Cup VT EF
2008 Moscow World Cup VT QF
2008 European Championships FX TF
2008 European Championships VT TF
2008 European Championships FX QF
2008 European Championships BB QF
2008 European Championships VT QF2007

2007 Russian Championships FX
2007 Russian Championships BB
2007 Bercy World Cup BB EF
2007 Bercy World Cup FX QF
2007 Bercy World Cup UB QF


2006 


2005

2005 Russian Championships FX
2005 European Youth Olympic Festival FX EF
2005 European Youth Olympic Festival BB EF

No comments:

Post a Comment