Tatiana Solovyeva (Татьяна Соловьева)Born January 6, 1994
From Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya oblast'
Level: Master of Sport, International Class
Coaches: T.F. Chistova, M.R. Slotenko, L.L. Bolshakova

Currently coaching in Dzerzhinsk. 

Videos and scores after the jump!
2012


2011

2010

2009

2008

No comments:

Post a Comment