2013 Russian Junior Championships


Gymnasts featured on this website are linked where appropriate.

Women's Team Final
1.)
2.)
3.)

Women's AA-Day 1 (Also Qualifications and Team Finals)
Master of Sports:
1.)
2.)
3.)

Candidate Master of Sports:
1.)
2.)
3.)

Women's AA Finals
Master of Sports:
1.)
2.)
3.)

Candidate Master of Sports:
1.)
2.)
3.)

Women's Event Finals
Master of Sports:
Vault:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Uneven Bars:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Beam:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Floor:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Candidate Master of Sports:
Vault:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Uneven Bars:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Beam:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Floor:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Men's Team Final
1.) Volga Federal Okrug- 351.076
2.) Moscow- 340.309
3.) Siberian Federal Okrug- 334.623
4.) Southern Federal Okrug- 331.626
5.) Urals Federal Okrug- 320.142
6.) Siberian Federal Okrug (2)- 305.326
7.) Central Federal Okrug- 265.276
8.) Far Eastern Federal Okrug- 173.163

Men's AA-Day 1 (Also Qualifications and Team Finals)
Master of Sports:
1.) Vladislav Polyashov- 83.498 (13.700, 13.700, 13.466, 14.133, 14.466, 14.033)
2.) Nikolai Kovinov- 80.799 (14.400, 13.100, 14.500, 14.233, 13.433, 11.133)
3.) Shamil Gatiyatov- 80.599 (14.400, 12.900, 14.133, 14.133, 13.033, 12.000)
4.) Andrei Lagutov- 80.064 (13.566, 12.533, 13.866, 13.100, 13.066, 13.933)
5.) Aleksandr Ruzhitskii- 79.632 (12.733, 13.800, 13.866, 13.700, 11.833, 13.700)
6.) Dmitrii Radionov- 79.565 (13.066, 13.033, 13.800, 13.000, 13.500, 13.166)
7.) Lev Nosov- 78.866 (13.000, 11.966, 13.100, 14.000, 13.300, 13.500)
8.) Aleksei Kosyanov- 78.098 (13.600, 12.366, 13.600, 14.066, 11.366, 13.100)
9.) Nikolai Ostaf- 77.632 (12.733, 13.900, 13.400, 12.300, 12.866, 12.433)
10.) Artem Zhukov- 76.799 (12.600, 13.466, 13.000, 12.933, 12.700, 12.100)
11.) Andrei Kolesnikov- 76.199 (12.633, 13.400, 11.800, 14.033, 12.200, 12.133)
12.) Andrei Raznitsyn- 75.731 (11.733, 13.566, 13.133, 12.900, 12.166, 12.233)
13.) Evgenii Vasilev- 75.399 (12.300, 12.500, 12.367, 13.000, 12.866, 12.366)
14.) Boris Lozhkin- 75.198 (12.000, 13.600, 13.266, 12.600, 11.966, 11.766)
15.) Aleksei Shirkikh- 75.064 (12.733, 11.333, 13.466, 12.866, 12.666, 12.000)
16.) Anton Yakushev- 74.999 (13.300, 10.066, 13.800, 13.933, 10.800, 13.100)
17.) Viktor Cherepanov- 73.965 (12.100, 10.866, 12.933, 13.200, 12.866, 12.000)
18.) Maksim Semagin- 73.864 (11.766, 13.066, 11.733, 12.900, 11.833, 12.566)
19.) Aleksandr Grishin- 73.532 (12.033, 13.100, 12.066, 12.200, 11.433, 12.700)
20.) Ilya Zakrevskii- 73.033 (11.900, 11.800, 12.400, 13.933, 11.000, 12.000)
21.) Eduard Shakhurdin- 72.365 (12.100, 11.400, 12.200, 12.933, 12.166, 11.566)
22.) Ilya Ezhov- 71.864 (12.633, 9.566, 12.866, 12.666, 12.433, 11.700)
23.) Mikhail Tarlo- 71.199 (10.400, 11.400, 12.600, 12.500, 12.833, 11.466)
24.) Aleksei Bogdanov- 69.865 (12.200, 10.966, 11.433, 12.300, 11.833, 11.133)
25.) Semen Brusentsev- 69.332 (12.400, 11.400, 12.066, 12.100, 12.066, 9.300)
26.) Artem Li- 68.032 (12.100, 10.866, 11.167, 10.966, 11.933, 11.000)
27.) Danil Monakhov- 64.831 (0.0, 12.466, 13.433, 12.533, 13.266, 13.133)
28.) Timofei Kochelaev- 64.465 (12.033, 8.233, 11.033, 11.433, 11.233, 10.500)
29.) Pavel Belousov- 63.933 (10.966, 12.000, 4.567, 13.000, 11.400, 12.000)
30.) Lev Koshelev- 59.331 (11.800, 6.500, 9.166, 11.166, 11.466, 9.233)
31.) Georgii Vertepov- 16.733 (11.433, 1.500, 3.800, 0.0, 0.0, 0.0)

Candidate Master of Sports: (Compulsory routines)
1.)
2.)
3.)

Men's AA Finals
Master of Sports:
1.)
2.)
3.)

Candidate Master of Sports:
1.)
2.)
3.)

Men's Event Finals
Master of Sports:
Floor:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Pommel Horse:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Still Rings:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Vault:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Parallel Bars:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

High Bar:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Candidate Master of Sports:
Floor:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Pommel Horse:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Still Rings:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Vault:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Parallel Bars:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

High Bar:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

No comments:

Post a Comment